Oriënterend gesprek

U krijgt ruimschoots de gelegenheid om het gedrag van uw hond te bespreken. Dat is voor de gedragsdeskundige belangrijk want zo kan zij/hij een goed inzicht verkrijgen in de ontwikkeling van het gedrag van uw hond. De gedragsdeskundige zal u vragen stellen die belangrijk zijn om meer duidelijkheid te verkrijgen en zo haar/zijn inzicht in het probleem en het ontstaan van het probleem te vergroten. De gedragsdeskundige zal op die manier heel precies kunnen achterhalen waar uw hond exact op reageert en in welke mate. En waarom uw hond zo doet en vooral ook waarom hij zo blijft doen. Want u zult vermoedelijk al veel, zo niet alles, geprobeerd hebben om het gedrag in betere banen te leiden.

Tijdens het oriënterend gesprek bekijkt de gedragsdeskundige het gedrag van uw hond. Er wordt gelet op de mate van stress die de hond ondergaat in deze onbekende omgeving. Er wordt gelet op zijn waarneming en de neiging om te onderzoeken. Er wordt gelet op zijn toenadering of juist ontwijken van de gedragsdeskundige. Er wordt gekeken hoe uw hond omgaat met vreemde indrukken. En naar het probleemgedrag dat u beschrijft als zich dat voor zou doen. 

  Prins Petfoods Proteq Dier en Zorg Puppywalker Twitter Facebook Logo