Schriftelijke rapportage en behandelplan

Van het hele gebeuren ontvangt u een schriftelijke rapportage. Deze wordt u per post of per Email een dag na het spreekuur toegestuurd. In dat verslag staat wat er besproken is, wat uw verwachtingen zijn, wat de gedragstest heeft duidelijk gemaakt, wat de mogelijkheden zijn en wat de prognose voor het gedrag van uw hond is. Vaak zal een behandelplan bijgevoegd zijn zodat u heel precies weet hoe u een bepaald probleem zelf kunt oplossen.

Soms krijgt u het advies om onder deskundige leiding te gaan trainen, zeker als uw hond complex probleemgedrag laat zien. In zo’n geval is het onmogelijk om het gedrag zonder hulp bij te sturen, vooral ook omdat het belangrijk is om eventuele begeleidingsfouten van uzelf te signaleren. Zelf ziet u die namelijk niet. Om die reden trainen onze trainers ook altijd samen. Zo kunnen ze elkaar voortdurend aanwijzingen geven en bijsturen. Daardoor krijgen de intern getrainde honden de meest optimale begeleiding zodat succes verzekerd is.


Workshop 'De hond en zijn hersenen'

 

  Prins Petfoods Proteq Dier en Zorg Puppywalker Twitter Facebook Logo